اصفهان اگهی
دوشنبه 18 فروردین 1399 06:49

صنايع‌توليدي‌موادشيميائي-شركت‌ (المثني‌دوم)

زمینه فعالیتچسب اوره فرمالدئيد مايع (چسب نئوپان)

موقعیتاصفهان‌

آدرساصفهان‌ كيلومتر 62 جاده‌ شيرازص‌ پ‌ 111

تلفن8886566

آدرس دفترتهران خ گاندي خ 18 ش 16

تلفن دفتر0218771642
ارسال توسط مدیریت


کلیه حقوق برای وب سایت اصفهان آگهی محفوظ است . مسئولیت آگهی ها به عهده شخص آگهی دهنده است و اصفهان آگهی هیچ مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد
بیمه اول
Top