اصفهان اگهی
دوشنبه 7 اسفند 1402 21:11

پارس‌ رزين‌ - شركت‌

زمینه فعالیتپودرفنل فرمالدئيد

موقعیتشهرك‌ اشترجان‌

آدرسمنطقه‌ صنعتي‌ اشترجان‌ خ‌ ششم‌ پ‌ 52

آدرس دفتراصفهان كدپستي 81655 ص 787
ارسال توسط مدیریت


کلیه حقوق برای وب سایت اصفهان آگهی محفوظ است . مسئولیت آگهی ها به عهده شخص آگهی دهنده است و اصفهان آگهی هیچ مسئولیتی در قبال آگهی ها ندارد

Top