اصفهان اگهی
يکشنبه 13 آذر 1401 01:44

سپهر پوليمر اسپادانا(سهامي خاص) - شركت‌

زمینه فعالیتپمپ بنزين خودرو

موقعیتشهرك‌ مورچه‌ خورت‌

آدرسمنطقه‌ صنعتي‌ مورچه‌ خورت‌ ف‌ 3 خ‌ 1 فرعي 1

تلفن3866371

آدرس دفترتقاطع خ شريعتي و توحيد پ83

تلفن دفتر6282001
ارسال توسط مدیریت